Parquet Flint

Portada » Parquet Flint

El paviment HI-Hloor de Flint no és un laminat convencional ni un vinil, és un bloc sintètic compacte amb tecnologia HPB. Aquest procés de premsat a alta pressió (1.000 TN/m²) i a 150 ºC de temperatura fa que el nucli del tauló, compost de fibres cel·lulòsiques impregnades amb resines termoestables, sigui ultracompacte, estac i totalment resistent a l’aigua, als impactes i al desgast.

De fet, manté el seu aspecte original fins i tot en situacions extremes i en àrees on altres paviments del mercat no es poden fer servir amb garanties.

Manté les seves característiques i el seu aspecte després de romandre submergit en aigua, el seu increment de gruix i pes després de 24 h és del 0,3 %, en els laminats convencionals d’entre el 26 % i el 200 %.

Els HI-Floor sempre resulten totalment estancs i impermeables a l’aigua, la tecnologia HPB garanteix la màxima estabilitat dimensional, evitant inflaments i deformacions.

Contacta'ns

Dubtes, preguntes, pressupostos... Ompli el formulari i ens posarem en contacte amb voste el més ràpid possible.